Phạm Thị Ngọc Giàu

Chị. Thu Nguyễn

Hoàng Kim Thoa

Chị Lisal

Phan Lý Khánh Tâm

Huỳnh Thị Hiền Lê

Hoàng Thị Thuỳ Linh

Trương Thị Hóa

Ghi chú: kết quả học tập phụ thuộc vào khả năng tiếp thu kiến thức của mỗi người.